Macro

Macro is een begrip binnen de fotografie waar mee kleine dingen worden vergroot.. middels deze tak van fotografie kunnen hele kleine dingen bijna niet zichtbaar voor het menselijk oog naar voor worden gehaald en tot op het kleinste detail worden vertoont..